Auto dijagnostika

Savremena motorna vozila sve su složenija. Skoro svako vozilo danas ima ugrađen elektronski sistem koji kontroliše rad motora, paljenja, ABS-a itd. Prilikom nastanka kvara elektronski sistem pamti informaciju kao grešku, a povezivanjem na uređaj za dijagnostiku dobijamo tačnu informaciju o kvaru.
Uređaj za dijagnostiku omogućava očitavanje parametara i podešavanje:
  • memorijskih grešaka,
  • sistema za ubrizgavanje i paljenje kod savremenih bezninskih i dizel motora,
  • klima uredjaja,
  • automatskih tip tronic menjačia,
  • ABS sistema,
  • vazdušnih jastuka i ostalih elekstronskih uređaja u automobilu.
Omogućene su i druge funkcije kao što su adaptacija novih delova (instrument table, imobilajzera, ključeva…), resetovanje servisnih intervala
Gotovo je nemoguće obaviti kvalitetan servis savremenog automobila bez korišćenja uređaja za dijagnostiku.

BOSCH KTS 540

Mi koristimo BOSCH KTS 540 koji je je namenjen dijagnostici na svim putničkim vozilima prodavanim na evropskom tržištu. Ovaj veoma moćan dijagnostički alat sa svojim novim adapterom (U-boks) koji je ujedno i multiplekser radi dijagnostiku i na najnovijim vozilima sa CAN protokolom.
Aug 4, 2010